REÎNSCRIERE/ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR, 2020-2021

PROGRAMUL ÎNSCRIERILOR LA GRĂDINIȚĂ

AN ȘCOLAR 2020-2021

 

1. Reînscrierile preșcolarilor existenți în grădiniță:

            25 mai 2020 – 05 iunie 2020

 

2. ETAPA 1 – Înscrierea la grădiniță

            08 iunie 2020 – 03 iulie 2020

 

3. ETAPA 2 – Înscrierea la grădiniță

            20 iulie 2020 – 10 august 2020

 

4. ETAPA de ajustări

            11 august 2020 – 31 august 2020

 

ORAR ÎNSCRIERI, la secretariatul Școlii Gimnaziale Sînandrei:

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

9:00 – 14:00

14:00 – 18:00

9:00 – 14:00

14:00 – 18:00

9:00 – 14:00

 

NOTĂ: în zilele de 15 și 17 iunie nu se fac înscrieri

 

Criterii pentru înscrierea în grădiniţă:

 

·      vârsta de 3 ani împliniți la 31.08.2020;

 

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 2020-20211                                                                                                                                                                                

1. Existenţa unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului ;
2. Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial, se asimilează copilului orfan de ambii părinți;
3. Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte.
4. Existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ respectivă.

 

 

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 2020-20211  

 

Nr. crt.

Criterii specifice

Documente doveditoare

1.

Locul de muncă al părinților să fie în localitatea instituției (Sînandrei, Carani, Covaci)

Adeverință de la ocul de muncă

2.

Părinții sunt plecați temporar în străinătate iar copiii sunt în îngrijirea bunicilor/rudelor care au domiciliul într-una dintre localitățile Sînandrei, Carani, Covaci

Copie de pe actul de încredințare a tutelei sau declarație pe propria răspundere

 

Pentru înscrierea copiilor la grădiniţă, an şcolar 2020-2021 sunt necesare următoarele documente:

1. Cerere tip de înscriere
2. Copie xerox după certificatul de naştere al copilului
3. Adeverinţă de la locul de muncă al părinţilor
4. Copie al actelor de identitate al părinţilor
5. Hotarâre judecatoreasca( dacă este cazul)

6. Adeverință medicală – apt pentru colectivitate eliberată de medicul de familie.