Scurt istoric

Şcoala din comuna Sînandrei are o îndelungată activitate, funcţionarea ei fiind atestată documentar încă din anul 1776.

 Este una dintre cele mai vechi şcoli bănăţene. Până în anul 1990 în unitate au funcţionat atât clase cu predare în limba română cât şi clase cu predare în limba germană.

 În perioada 1974-1991 în cadrul şcolii funcţionau şi clasele a IX-a şi a X-a.

 Din 01 septembrie 2006 Şcoala cu clasele I-VIII din loc. Carani dobândeşte personalitate juridică, rămânând arondată Şcolii din Sînandrei următoarele unităţi:

 - Şcoala cu clasele I-VIII Covaci

 - Grădiniţa P.N. Sînandrei

 - Grădiniţa P.N. Covaci  

 Cu data de 01 septembrie 2010, se desființează prin comasare nivelul gimnazial de la Școala cu clasele I-VIII Covaci, Comuna Sînandrei - unitate de învățământ structură la Școala cu clasele I-VIII com. Sînandrei.

 Cu aceeași dată, Școlii cu clasele I-VIII Sînandrei se arondează următoarele unități de învățământ structuri:

 - Grădinița cu Program Prelungit Sînandrei

 - Școala cu clasele I-IV Covaci

 - Grădinița cu Program Normal Covaci

 

 Începând cu data de 1 septembrie 2011, la Școala cu clasele I-VIII Sînandrei – unitate cu personalitate juridică, se arondează următoarele unități de învățământ structuri:

 -          Școala cu clasele I-VIII Carani

 -          Școala cu clasele I-IV Covaci

 -          Grădinița PP Sînandrei

 -          Grădinița PN Carani

 -          Grădinița PN Covaci

 

              În anul școlar 2012-2013, conform Ordinului nr. 6564, denumirile unității P.J. și structurilor arondate se modifică astfel:

 -          Școala cu clasele I-VIII Sînandrei - Școala Gimnazială Sînandrei

 -          Școala cu clasele I-VIII Carani - Școala Gimnazială Carani

 -          Școala cu clasele I-IV Covaci - Școala Primară Covaci

 -          Grădinița PP Sînandrei - Grădinița PP Sînandrei

 -          Grădinița PN Carani - Grădinița PN Carani

 -          Grădinița PN Covaci - Grădinița PN Covaci