Viziunea şcolii

VIZIUNEA NOASTRĂ:

Şcoala noastră are uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, pentru a asigura apropierea între oameni, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase.

 Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice.

 Numai cei educaţi să se implice şi să participe vor şti, vor dori şi vor putea să o facă pe tot parcursul vieţii.

 

 MISIUNEA ȘCOLII:

”Formarea   unor   tineri   adaptați societății   contemporane,   încontinuă schimbare și dezvoltareaaptitudinilor și intereselor acestora prin promovarea spiritului democratic, a identității sociale și culturale, a toleranței și a diversității. ”